Hoe werkt APA?

hoe werkt apa

Inhoudsopgave artikel

Welkom bij onze handleiding voor APA stijl en richtlijnen. In dit artikel ga je ontdekken hoe APA werkt voor correcte bronvermelding en het opstellen van een professionele literatuurlijst. Als je een student bent of werkt in een academische omgeving, dan heb je vast gehoord van APA. Maar wat is APA precies? En hoe werkt het? Hieronder ga je antwoorden vinden op deze en andere vragen.

Wat is APA?

APA staat voor American Psychological Association en is een set van richtlijnen voor het correct verwijzen naar bronnen en het opstellen van literatuurlijsten in wetenschappelijke publicaties. De APA handleiding bevat specifieke regels en richtlijnen voor het gebruik van APA stijl, die gebruikt worden door onderzoekers, studenten en schrijvers in de academische wereld.

De APA richtlijnen zijn ontworpen om nauwkeurige en consistente bronvermelding te bevorderen en plagiaat te voorkomen. Door het correct opstellen van bronvermelding volgens APA stijl, wordt de lezer in staat gesteld om nauwkeurig en snel toegang te krijgen tot de gebruikte bronnen. Het is daarom van groot belang dat de richtlijnen gevolgd worden bij het schrijven van wetenschappelijke teksten.

APA handleiding en stijl

De APA handleiding beschrijft nauwkeurig de standaarden en richtlijnen die moeten worden gevolgd voor het verwijzen naar bronnen en het opstellen van een professionele literatuurlijst volgens APA stijl. Het is essentieel om deze richtlijnen te volgen om ervoor te zorgen dat je werk voldoet aan de kwaliteitsnormen die vereist zijn in wetenschappelijke publicaties.

APA biedt richtlijnen voor het opstellen van in-tekst citaties en referenties in je literatuurlijst. Deze richtlijnen zijn van invloed op details zoals de structuur, het formaat, de interpunctie en de vermelding van auteursnamen. Door deze richtlijnen te volgen, kun je jouw werk professioneler en betrouwbaarder maken.

APA stijl is gebaseerd op het gebruik van heldere en beknopte taal. Het draait om het delen van je ideeën en resultaten op een duidelijke, logische en nauwkeurige manier. Door de richtlijnen te volgen, kun je jouw lezers duidelijkheid bieden over jouw onderzoek en de gebruikte bronnen.

APA handleiding en stijl is van groot belang bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst. Door alleen al op de juiste manier naar bronnen te verwijzen en je literatuurlijst correct op te stellen, verhoog je de waarde van jouw werk. Het is daarom van essentieel belang om zorgvuldig de richtlijnen van APA te volgen bij elke stap van het schrijfproces.

Bronvermelding volgens APA

Bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst volgens APA stijl is het van groot belang om correcte bronvermeldingen te maken in de tekst zelf. Deze in-tekst referenties volgen bepaalde richtlijnen volgens de APA-richtlijnen en moeten verwijzen naar de bijbehorende bronnen in de literatuurlijst. Het correct toepassen van APA-citatie voorkomt niet alleen plagiaat, maar draagt ook bij aan de professionaliteit en betrouwbaarheid van de tekst.

Een in-tekst referentie in APA-stijl bevat de achternaam van de auteur(s), het jaartal van publicatie en verwijst naar de pagina(‘s) waaruit informatie is verkregen. Bijvoorbeeld: (Pietersen, 2013, p.32). In het geval van twee auteurs, vermeld beide namen, bijvoorbeeld: (Janssen & De Groot, 2018, p.16).

Als de naam van de auteur ontbreekt, vermeld dan de titel van het werk en het jaartal van publicatie tussen haakjes. Bijvoorbeeld: (Het ontstaan van de aarde, 2019). Als er meerdere werken van dezelfde auteur uit hetzelfde jaartal worden geciteerd, voeg dan een kleine letter toe aan het jaartal. Bijvoorbeeld: (De Jong, 2016a, p.40; De Jong, 2016b, p.22).

Verwijs in de in-tekst referentie altijd naar de bijbehorende volledige bronvermelding in de literatuurlijst. De literatuurlijst vermeldt alle gebruikte bronnen in alfabetische volgorde op basis van de achternaam van de auteur(s). Wil je weten hoe je literatuurlijst volgens de APA-richtlijnen moet opstellen? Lees dan verder in sectie 6: Opstellen van een literatuurlijst volgens APA.

APA-richtlijnen

Tip: Gebruik een referentiebeheersysteem zoals EndNote, Mendeley of Zotero om het opstellen van bronvermeldingen volgens de APA-richtlijnen te vergemakkelijken.

Voorbeelden van APA-bronvermelding

In dit gedeelte geven wij enkele voorbeelden van correcte APA-bronvermelding. Het is belangrijk om bij het opstellen van een literatuurlijst volgens APA-richtlijnen consistent te zijn en dezelfde stijl te hanteren voor alle vermeldingen.

Citeren van een boek

Een boek wordt op een specifieke manier vermeld in de literatuurlijst. Dit is een voorbeeld:

 • Auteur, A. A. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Uitgever.

Bijvoorbeeld:

 • Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Mouton.

Citeren van een artikel uit een tijdschrift

Een artikel uit een tijdschrift wordt anders vermeld dan een boek. Dit is een voorbeeld:

 • Auteur, A. A. (Jaar van publicatie). Titel van het artikel. Titel van het tijdschrift, volume nummer(tijdschriftnummer), pagina’s.

Bijvoorbeeld:

 • Smith, J. D., & Johnson, L. R. (2019). The effects of exercise on mental health. Journal of Health Psychology, 24(4), 457-465.

Citeren van een website

Bij het citeren van een website moet niet alleen de bron worden vermeld, maar ook de datum waarop de pagina is geraadpleegd omdat websites kunnen worden gewijzigd. Dit is een voorbeeld:

 • Auteur, A. A. (Jaar van publicatie). Titel van het artikel. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL van de website.

Bijvoorbeeld:

 • World Health Organization. (2021). COVID-19 dashboard. Geraadpleegd op 1 mei 2021, van https://covid19.who.int/

Citeren van een bron in de tekst

Bij het citeren van een bron in de tekst moet de in-tekst referentie overeenkomen met de vermelding in de literatuurlijst. Bij één auteur wordt dit gedaan door de achternaam en het jaartal van publicatie te vermelden. Bij twee auteurs worden beide achternamen genoemd, gescheiden door een ampersand (&) en bij meer dan twee auteurs wordt alleen de eerste auteur genoemd, gevolgd door et al. Dit is een voorbeeld:

 • Eén auteur: (Auteur, jaartal)
 • Twee auteurs: (Auteur & Auteur, jaartal)
 • Meer dan twee auteurs: (Eerste auteur et al., jaartal)

Bijvoorbeeld:

 • Eén auteur: (Smith, 2018)
 • Twee auteurs: (Smith & Johnson, 2019)
 • Meer dan twee auteurs: (Smith et al., 2020)

Opstellen van een literatuurlijst volgens APA

Een APA literatuurlijst is een alfabetische lijst van alle bronnen die je hebt gebruikt in je wetenschappelijke tekst. Het doel van de lijst is om de lezer de mogelijkheid te bieden om de door jou geraadpleegde bronnen te vinden en deze zelf te bekijken.

Bij het opstellen van de literatuurlijst volgens APA-richtlijnen zijn er enkele zaken waar je op moet letten. Zo moeten bronnen op een specifieke manier worden weergeven en moeten de juiste elementen aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk om de APA handleiding te raadplegen voor specifieke richtlijnen.

Een algemene richtlijn voor het opstellen van de APA literatuurlijst is dat de bronnen in alfabetische volgorde moeten worden vermeld. Deze volgorde is op basis van de achternaam van de auteur. Als er meerdere werken van dezelfde auteur zijn, moeten deze worden gescheiden door het jaar van publicatie. De literatuurlijst begint met de achternaam en voorletter(s) van de auteur(s), gevolgd door de publicatiedatum, de titel van het werk en de publicatiegegevens.

Verder is het belangrijk om voor elke bron de juiste informatie te vermelden. Dit verschilt per type bron. Zo zijn er specifieke APA-richtlijnen voor onder andere boeken, artikelen en websites. Het is daarom raadzaam om de APA handleiding te raadplegen voor de juiste opmaak van de verschillende bronnen.

Het opstellen van een correcte literatuurlijst volgens APA kan lastig zijn. Gelukkig zijn er online tools beschikbaar die je kunnen helpen bij het opmaken van de literatuurlijst volgens APA-richtlijnen. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van online APA-richtlijnen en APA-citatiegenerators.

APA formatteren

Bij het gebruik van APA is niet alleen de correcte bronvermelding belangrijk, maar ook het correct formatteren van de tekst volgens APA richtlijnen. Dit omvat onder andere het gebruik van de juiste koppen, marges, lettertype en paginanummering. Het format van een APA-document dient als volgt:

 • Marges: Gebruik aan alle zijden een standaardmarge van 2,54 cm.
 • Lettertype: Gebruik een standaard lettertype, zoals Times New Roman of Arial, in een grootte van 12 punten.
 • Kopjes: Gebruik verschillende kopjes voor de verschillende delen van je paper, zoals een H1 voor de titel van je paper en H2 voor subkopjes.
 • Paginanummering: Geef op elke pagina een paginanummer weer.

Door het correct toepassen van deze APA richtlijnen ziet je paper er niet alleen professioneel uit, maar maak je het ook gemakkelijker voor de lezer om de informatie te vinden die hij of zij zoekt.

APA voor academisch schrijven

Het correct toepassen van APA-richtlijnen is van groot belang bij het schrijven van wetenschappelijke papers en scripties in academische omgevingen. De APA handleiding bevat specifieke richtlijnen voor het verwijzen naar bronnen en het opstellen van een literatuurlijst volgens APA stijl.

Bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst volgens APA stijl is het belangrijk om correcte in-tekst referenties te maken volgens de APA-richtlijnen. Deze referenties moeten verwijzen naar de bijbehorende bronnen in de literatuurlijst, die ook conform APA-richtlijnen opgesteld moet worden.

Het correct toepassen van de APA-richtlijnen draagt bij aan de professionaliteit en leesbaarheid van een wetenschappelijke tekst en zorgt ervoor dat andere onderzoekers de gebruikte bronnen eenvoudig kunnen terugvinden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je nog vragen over het toepassen van APA richtlijnen in jouw scriptie of wetenschappelijke publicatie? Hieronder vind je antwoord op enkele veelgestelde vragen:

Hoe moet ik auteursnamen vermelden volgens APA richtlijnen?

Bij het vermelden van auteursnamen in APA stijl moeten de achternaam en de eerste letter(s) van de voornaam vermeld worden. Bij twee auteurs worden beide namen vermeld, bij drie tot vijf auteurs worden alle namen genoemd in de eerste verwijzing. Bij zes of meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door “et al.”

Hoe vermeld ik een websitebron volgens APA richtlijnen?

Bij het vermelden van een websitebron volgens APA richtlijnen moet de volledige URL worden opgenomen en de datum waarop de pagina voor het laatst is geraadpleegd. Bijvoorbeeld: Johnson, M. (2019, 4 juli). De voordelen van wandelen. Geraadpleegd op 15 september 2021, van https://www.johnsonfitness.com/blog/the-benefits-of-walking

Hoe moet ik omgaan met bronnen zonder auteur?

Als er geen auteur bekend is, begin je de bronvermelding met de titel van het werk. Als de titel begint met een artikel (bijvoorbeeld “De”, “Het”, “Een”), neem je dit niet op in de bronvermelding. Als er een afkorting is voor de organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie, neem je deze op in plaats van de auteur.

Meer vragen?

Voor meer informatie over het toepassen van APA-richtlijnen, raadpleeg de officiële APA-handleiding of neem contact op met jouw universiteit of hogeschool voor specifieke richtlijnen.

Handige bronnen voor APA

Ben je op zoek naar meer informatie over APA en bronvermelding volgens APA-stijl? Hieronder vind je een aantal handige bronnen en websites waar je terecht kunt voor meer informatie en ondersteuning.

APA-handleiding

De APA-handleiding is de officiële gids voor het correct gebruik van APA-citatie– en referentiestijl. Het bevat specifieke richtlijnen voor format, spelling, grammatica en verwijzingen. Je kunt de APA-handleiding vinden op de website van de American Psychological Association.

APA stijl

APA-style.org

APA-style.org is de website van de American Psychological Association die is ontworpen om studenten en professionals te helpen met APA-stijl. De site biedt talloze bronnen, zoals tutorials, richtlijnen en forums waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van experts.

EasyBib

EasyBib is een online tool voor APA-citaten en bibliografieën. Met EasyBib kun je snel en eenvoudig bronnen opzoeken en automatisch citaten en bibliografieën genereren in APA-stijl.

Scribbr

Scribbr is een platform dat studenten en professionals helpt bij het schrijven van hun scriptie of afstudeeronderzoek. Op de website vind je een uitgebreide sectie met richtlijnen voor APA-citatie en verwijzing en de APA-handleiding.

Purdue OWL

Purdue OWL is een uitgebreide online resource voor professioneel schrijven en APA-stijl. De site biedt nuttige handleidingen en voorbeelden van APA-citatie, literatuurlijsten en andere verwijzingen.

 • APA-handleiding
 • APA-style.org
 • EasyBib
 • Scribbr
 • Purdue OWL

Met deze handige bronnen en websites kun je snel en eenvoudig meer te weten komen over APA-handleiding, APA stijl en APA-citatie.

Samenvatting

De APA handleiding bevat alle richtlijnen en regels voor correcte bronvermelding en het opstellen van een literatuurlijst volgens APA stijl. Het is essentieel om deze richtlijnen te volgen bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. In dit artikel hebben we besproken wat APA is, de handleiding en stijl, bronvermelding volgens APA, voorbeelden van APA-bronvermelding, het opstellen van een literatuurlijst volgens APA, formatteren volgens APA, APA voor academisch schrijven, veelgestelde vragen over APA en handige bronnen voor APA. Hopelijk heb je nu een duidelijk beeld van wat APA inhoudt en waar je rekening mee moet houden bij het schrijven van wetenschappelijke teksten.

FAQ

Hoe werkt APA?

APA staat voor American Psychological Association en is een set richtlijnen voor bronvermelding en het opstellen van literatuurlijsten in wetenschappelijke publicaties.

Wat is APA?

APA is een afkorting voor American Psychological Association en verwijst naar de richtlijnen voor bronvermelding en het opstellen van literatuurlijsten in wetenschappelijke publicaties.

Wat is de APA handleiding en stijl?

De APA handleiding bevat specifieke richtlijnen en regels die gevolgd moeten worden bij het verwijzen naar bronnen en het opstellen van een literatuurlijst volgens APA stijl.

Hoe maak ik een correcte bronvermelding volgens APA?

Bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst volgens APA stijl is het belangrijk om correcte bronvermeldingen te maken in de tekst zelf. Deze in-tekst referenties volgen bepaalde richtlijnen en moeten verwijzen naar de bijbehorende bronnen in de literatuurlijst.

Kun je voorbeelden geven van APA-bronvermelding?

Ja, in dit gedeelte vind je enkele voorbeelden van hoe bronvermelding volgens APA correct moet worden opgesteld, inclusief verschillende situaties zoals het citeren van boeken, artikelen en websites.

Hoe stel ik een literatuurlijst op volgens APA?

De literatuurlijst is een essentieel onderdeel van een wetenschappelijke tekst. In dit gedeelte leer je hoe je een overzichtelijke en correcte literatuurlijst volgens APA opstelt.

Wat zijn de specifieke richtlijnen voor het formatteren van tekst volgens APA?

Naast bronvermelding heeft APA ook specifieke richtlijnen voor het formatteren van de tekst zelf, zoals het gebruik van koppen, marges, lettertype en paginanummering.

Waarom is het correct toepassen van APA-richtlijnen belangrijk bij academisch schrijven?

APA wordt vaak gebruikt in academische omgevingen en het correct toepassen van APA-richtlijnen is van groot belang bij het schrijven van wetenschappelijke papers en scripties.

Wat zijn veelgestelde vragen (FAQ) over APA?

In dit gedeelte worden veelgestelde vragen beantwoord met betrekking tot APA, zoals hoe je auteursnamen moet vermelden, hoe je een website bron vermeldt en hoe om te gaan met bronnen zonder auteur.

Welke handige bronnen zijn er voor APA?

Hier vind je een overzicht van handige bronnen en websites die je kunt raadplegen voor meer informatie en ondersteuning bij het gebruik van APA.

Wat is de samenvatting van dit artikel over APA?

In deze samenvatting worden de belangrijkste punten van het artikel nog eens kort benoemd en wordt aangegeven waar je terecht kunt voor verdere ondersteuning bij APA bronvermelding en het opstellen van een literatuurlijst.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest